Zápis


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 MŠ U Bertíka Liberec, příspěvková organizace

 Tyto řádky jsou určeny všem rodičům libereckých dětí, kterých se týká letošní zápis k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31.8.2019. Dětí, které již docházejí do mateřské školy zapsané ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1.září 2024, se tento zápis samozřejmě netýká. 

Zápis do MŠ bude probíhat pomocí jednotné elektronické podpory a to od 15.4. do 8.5.2024, kdy si pomocí tohoto portálu vyplníte žádost o přijetí. Kompletní informace naleznete na této webové stránce: zapisyms.liberec.cz. Systém vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Pokud nemáte přístup k internetu nebo možnost tisku, zavolejte ředitelce školy na tel: 702 579 778  a domluvte si zprostředkování podání či tisku žádosti. 

 ŽÁDOST MŮŽETE DORUČIT NĚKOLIKA ZPŮSOBY DNE 9.5.2023

1) OSOBNĚ A TO NA ADRESE: Purkyňova 458/19, Liberec mezi 8:00-17:00 hodinou, doporučujeme využít rezervačního systému v zápisovém portále. Pokud si svůj čas nerezervujete, bude Vaše žádost vyřízena průběžně, dle volného času.

 2)  ELEKTRONICKY:  

a) EMAILEM na reditelka@msbertik.cz s elektronickým podpisem, kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce

b) DATOVOU SCHRÁNKOU NA : indk2wi. K žádosti přidejte kopii rodného listu a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

CO DODÁVÁTE S POLEČNĚ S ŽÁDOSTÍ: 

-podepsanou žádost 

- potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (neplatí pro děti, které se přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání)      

-kopii rodného listu (při osobním předání žádosti můžete donést originál, kopii si vytvoříme)

- originál občanský průkaz zákonného zástupce  (v případě osobního předání slouží pouze ke kontrole údajů, V PŘÍPADĚ ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ VYŽADUJEME KOPII)

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2024 od 8:00 do 10:00 hodin v hlavní budově mateřské školy. Prosíme o telefonickou dohodu času. 

V případě, že preferujete nějakou budovu naší mateřské školy, napište to na žádost (klidně rukou), Vašim požadavkům se pokusíme vyhovět. Berte však, prosíme, na vědomí, že umístění dítěte na jednotlivé budovy jsou plně v kompetenci ředitelky školy, která se řídí především kapacitou jednotlivých tříd a věkovým složením dětí. 


Kritéria pro přijetí


Často kladené dotazy