Spolek rodičů

Číslo účtu: 2202080108/2010

Zápis ze schůzky rodičů 14.9.2023

Spolek rodičů v roce 2023 uhradil:

Pronájem tenisové haly v celkové částce:  25.750,-Kč

Autobusovou dopravu v hodnotě: 44.528,-Kč ( Zoo Praha, projektový den v Jičíně, projektový den v Bedřichově, výlet na farmu v Rychnově, sklárna Ajeto - Svitava, betlémy v Rochlicích)

Knihy pro předškoláky ( Školní strašidlo): 5.988,-Kč

Divadelní představení (Slyšte, slyšte, Pohádkové pásmo, Jak bobr hledal déšť): 17.425,-Kč

Střevlík (O vánocích se zvířátky): 3.030,-Kč

Program na farmě Farma Little Farmers: 2.730,-Kč

Vstupné do Nisaparku: 2.536,-Kč

Vstupné do IQparku: 2.750,-Kč

Pronájem Naivního divadla (Bertíci v Naivním divadle): 10.000,-Kč