Údolní

Jak vyzrát na bacily

16.6.2021 dopoledne

  • Projekt je zaměřený na rozvoj komunikačních schopností, řečových dovedností a slovní zásoby, rozvoj jemné motoriky, smyslového vnímání - zrak, hmat, chuť, rozvoj tvořivosti a fantazie, prostorové orientace, předmatematických představ, samostatnosti a spolupráce.

  • V rámci projektu nás čeká divadlo, vyrobíme si "bacily", také se pokusem dozvíme kde všude bacily jsou, zahrajeme si hru: Vitamín honí bacily, natrénujeme si správné oblékání a budeme nakupovat v obchodě. Nakonec dáme hlavy dohromady a popovídáme si o tom, co jsme o bacilech zjistili a čím vším můžeme přispět ke svému zdraví, i když jsme malí. Vážení rodiče!

Dne 21.6.2021 započne v naší školce rozsáhlá rekonstrukce, která způsobí omezení provozu školky a bude od nás všech vyžadovat zvýšenou opatrnost

 Provozní doba bude zachována, ale obě zahrady budou pro nás uzavřené. Vchod do MŠ bude též v provizorním stavu (lávka se zábradlím), a proto Vás rodiče naléhavě žádám, abyste své děti opatrně převáděli touto lávkou (vstupujete v podstatě na stavbu), odvedli je až do šatny a předali je viditelným způsobem dohlížejícímu personálu. Nesmí se stát, že dítě vkročí na lávku bez dozoru. 

Jelikož budeme většinu času trávit v přilehlém okolí školy, prosíme, aby od příštího týdne měly všechny děti v MŠ svůj batůžek s lahví na pití. Lahve naplníme školkovým čajem či vodou, dle výběru dětí. Tak společnými silami zajistíme pitný režim dětem po celou dobu pobytu venku. Lahve si odpoledne noste domů a vymyté je opět přineste další den do MŠ. Vlastní lahev volíme z hygienických důvodů, abychom stoprocentně zamezili nechtěnému použití jiným dítětem. 

Rekonstrukce je plánovaná až do konce září. Předem velmi děkuji za spolupráci a v případě jakýchkoliv dotazů se na mě obraťte. Mějte krásné dny......

Markéta Exnerová Požická