PLATBA ŠKOLNÉHO ZA DUBEN 2021!

18.04.2021

VZHLEDEM K TRVAJÍCÍMU UZAVŘENÍ MŠ PLATÍ PRO DUBEN NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA PRO PLACENÍ ŠKOLNÉHO:

- Děti, které do MŠ stále chodit nemohou
( nejsou předškolní a rodiče nepracují v IZS ) ŠKOLNÉ NEPLATÍ .
Pokud by se situace v průběhu dubna změnila a MŠ by se otevřela pro všechny děti,

bude se platit pouze poměrná část školného za dny, kdy by bylo otevřeno,
stejně jako o letních prázdninách.
- Děti jejichž rodiče pracují v IZS a pro které je MŠ k dispozici a které do MŠ nastoupí,
platí za duben školné ve výši 405,- Kč.
( školné za normální měsíc činí 530,- Kč: 20 prac. dní = 27,-/ den
tj. 15 dní x 27,- Kč - MŠ je v dubnu otevřena 15 prac. dní )

- Předškoláci školné neplatí