Purkyňova

Jak vyzrát na bacily

16.6.2021 dopoledne

  • Projekt je zaměřený na rozvoj komunikačních schopností, řečových dovedností a slovní zásoby, rozvoj jemné motoriky, smyslového vnímání - zrak, hmat, chuť, rozvoj tvořivosti a fantazie,  prostorové orientace, předmatematických představ,  samostatnosti a spolupráce.

  • V rámci projektu nás čeká divadlo, vyrobíme si "bacily", také se pokusem dozvíme kde všude bacily jsou, zahrajeme si hru: Vitamín honí bacily, natrénujeme si správné oblékání a budeme nakupovat v obchodě. Nakonec dáme hlavy dohromady a popovídáme si o tom, co jsme o bacilech zjistili a čím vším můžeme přispět ke svému zdraví, i když jsme malí.