Dokumenty ke stažení

Školné 12/2021

Výtah ze Školního vzdělávacího programu

Školní řád

Výroční zpráva 2020/2021

Provozní řád školní jídelny 

Limity ŠJ


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ (CL.13-GDPR-DĚTI - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOB.ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCI

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ PRO ROK 2021/2022  

Vnitřní řád Mateřské školy


Návrh rozpočtu 2022