Často kladené dotazy


1. KDE SE NACHÁZÍ VAŠE ŠKOLKA?

Autem:
Okolo Botanické zahrady Purkyňovou ulicí a na první křižovatce rohová vila s velkou zahradou je Bertík.

Autobusem:
Z města autobusovou linkou číslo 18. Zastávka "Baltská"

Tramvají:
Směr Lidové sady, zastávka "U Jezírka", lesem k botanické zahradě, pokračovat vpravo Purkyňovou ulicí až k Bertíkovi.


2. JAK VYPADÁ VÁŠ ŠKOLNÍ PROGRAM?

Školní vzdělávací program najdete v sekci Dokumenty ke stažení. Je zaměřený na mezilidské vztahy a zdravý životní styl. 


3. MUSÍ U VÁS DĚTI VŠECHNO JÍST?

Ke zdravému stravování, správnému stolování a k pozitivnímu vztahu k jídlu obecně vedeme děti pomocí motivace, vlastním příkladem a pozitivní zpětnou vazbou. Děti do jídla nikdy nenutíme. Zastáváme pravidlo "olíznuté lžičky". Což znamená: ochutnej jen maličko. Ale ani k tomu děti nenutíme, jen povzbuzujeme. 

4. LZE SE K VÁM PŘIHLÁSIT I BĚHEM ROKU?

Ano, pokud máme volné místo.

 Pro aktuální stav volejte: 702 579 778

nebo pište: reditelka@msbertik.cz

5. PŘIJÍMÁTE I DVOULETÉ DĚTI?

Naše škola nesplňuje státem určené normy pro děti mladší tří let, proto tyto děti nemůžeme ke vzdělávání přijímat. 

6. MOHOU BÝT SOUROZENCI V JEDNÉ TŘÍDĚ?

Ano, od školního roku 2022/2023 jsou naše třídy plně heterogenní, takže sourozenci mohou být v jedné třídě. 

7. JAK U VÁS PROBÍHÁ ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ?

Poslední srpnový týden mají naše budoucí děti možnost docházet do školky se svými rodiči na několik hodin denně. Přesný harmonogram adaptačního týdne získávají rodiče na schůzce "Budoucích rodičů MŠ". Od září pak probíhá adaptace individuálně dle potřeb dětí. 

    Potřebujete více informací? 

    Napište nám!