aktualizace 18.5.2018

ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání do MŠ
pro školní rok 2018 – 2019

 

I. fáze – vydávání žádostí
3. dubna – 2. května 2018
prostřednictvím webového portálu pro zápisy do MŠ

 

II. fáze – sběr vyplněných žádostí
3. května 2018
v mateřských školách

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti
ve věku zpravidla od 3 do 6 let.


Pro děti narozené do 31.8.2013
je předškolní vzdělávání povinné !!!

 


Plakat Bertici na spole čné cestě....

 

Naše škola je zapojena také do jednoho projektu podpořeného z OPVVV
ZA JEDEN PROVAZ
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000528
termín realizace: 1.11.2016 – 31.10.2019

(zde je aktivní odkaz na webové stránky projektu www.vctu.cz/zajedenprovaz),
jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov.“
—————————————————————————

Vážení rodiče, přístupové informace pro přihlášení do stránek MŠ U Bertíka a přístup k podrobnějším informacím ze života naší MŠ získáte VE ŠKOLCE.