aktualizace 16.10. 2017

———————————————————————————————————————–

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola je zapojena do projektu podpořeného z OPVVV
ZA JEDEN PROVAZ
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000528
termín realizace: 1.11.2016 – 31.10.2019

(zde je aktivní odkaz na webové stránky projektu www.vctu.cz/zajedenprovaz),
jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov.“
—————————————————————————

dále je Mateřská škola  zapojena do projektu:
BERTÍCI NA SPOLEČNÉ CESTĚ ZA POZNÁNÍM
reg.č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0003325
projekt je spolufinancován evropskou unií

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče, přístupové informace pro přihlášení do stránek MŠ U Bertíka a přístup k podrobnějším informacím ze života naší MŠ získáte VE ŠKOLCE.