aktualizace 25.6.2019

Seznam přijatých dětí.

Pořadí ID dítěte Obdržené body Adresa poskytování vzdělávání Rozhodnutí
1 4589843243 746.30 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
2 5062835225 744.92 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
3 5142019846 742.12 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
4 2884752896 740.82 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
5 4815685632 716.62 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
6 4844150016 714.38 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
7 8381382489 714.14 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
8 3612909824 713.88 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
9 2286778624 713.72 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
10 7364333024 713.72 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
11 4296518475 713.34 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
12 4383302656 712.44 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
13 5191930883 712.14 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
14 2094107616 712.02 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
15 4065059842 712.02 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
16 9087146496 711.28 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
17 5625220608 710.46 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
18 6036154368 710.20 Purkyňova 458/19 Přijatý/á
19 5931797765 710.08 Purkyňova 458/19 Přijatý/á

 

Plakat Bertici na spole čné cestě....

 

Naše škola je zapojena také do jednoho projektu podpořeného z OPVVV
ZA JEDEN PROVAZ
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000528
termín realizace: 1.11.2016 – 31.10.2019

(zde je aktivní odkaz na webové stránky projektu www.vctu.cz/zajedenprovaz),
jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov.“
—————————————————————————

 

Vážení rodiče, přístupové informace pro přihlášení do stránek MŠ U Bertíka a přístup k podrobnějším informacím ze života naší MŠ získáte VE ŠKOLCE.