aktualizace 11.12. 2017

BERTÍKOVY VÁNOCE“ – akce stále pokračuje…
Jak jsme na tom ?
Moc děkujeme za došlé příspěvky!
Zatím máme :
PUR : 7255.-

ÚDOLNÍ: 10 100.-
účet SRPdŠ 986345389/0800 ………. i v hotovosti
Výše příspěvku není stanovena a je zcela dobrovolný.
————————————————————————————————

Plakat Bertici na spole čné cestě....

 

Naše škola je zapojena také do jednoho projektu podpořeného z OPVVV
ZA JEDEN PROVAZ
reg.č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000528
termín realizace: 1.11.2016 – 31.10.2019

(zde je aktivní odkaz na webové stránky projektu www.vctu.cz/zajedenprovaz),
jehož nositelem je Vzdělávací centrum Turnov.“
—————————————————————————

Vážení rodiče, přístupové informace pro přihlášení do stránek MŠ U Bertíka a přístup k podrobnějším informacím ze života naší MŠ získáte VE ŠKOLCE.